SUPER BLOCK 650

אדן זינוק תוצרת ANTI WAVW

אדן הזינוק Anti Wave SuperBlock 650 מתאים לאימון ולבריכות תחרותיות.

מאושר ע"י FINA (פדרציית השחייה הבינלאומית) ובעל תקני הבטיחות החדישים שנכנסו ב2008, הכוללים ידיות בטיחות ואפשרות התאמה של האדן ע"י הזזת נק, ההתחלה.