FINIS CIRCUIT

139.00 ₪מחיר

FINIS CIRCUIT הינה משקפת SLEEK - גימור החלקה לאחור.
 

Color

FINIS CIRCUIT הינה משקפת SLEEK - גימור החלקה לאחור. בעלת חיכוך מינמלי בשחיה ועל כן מתאימה במיוחד לתחרויות שחיה ולשחיה מהירה.
מגיעה עם גשר אף מתחלף להתאמה מקסימלית.