SUPER BLOCK 800

אדן זינוק תוצרת ANTI WAVW

אדן ה"סופר בלוק 800" הינו אדן הפרימיום לשימוש בבריכות ותחרויות.
מאושר ע"י FINA (פדרציית השחייה הבינלאומית) ובעל תקני הבטיחות החדישים שנכנסו ב2008, הכוללים ידיות בטיחות ואפשרות התאמה של האדן ע"י הזזת נק, ההתחלה.
הסופר בלוק נמצא במקומות רבים בעולם ובשימוש תכוף בענף השחייה כולל גביעי FINA האחרונים בבייג'ינג (ספטמבר) ובסינגפור 2015 (נובמבר).