TEMPO TRAINER PRO

TEMPO TRAINER PRO

279.00 ₪מחיר

ה Tempo Trainer מאמן קצב אישי

    ה Tempo Trainer הינו מאמן הקצב האישי שלכם! בעזרתו תפתחו עקביות ותמנעו הפוגות. הרכיב הקטן העמיד בפני מים מתחבר בקלות לכובע השחיין או למשקפת שלו ומעביר צליל ביפ נשמע של קצב. מדרבן ביצוע אימונים בהילוך גבוה או חושף את הקצב המושלם למרחקים ארוכים יותר: מדריך הקצב כולל גם אטב לתרגול על יבש. כעת עם האופציה להחליף סוללה, מדריך הקצב המקצועי ישרוד זמן רב. ליחידה המתקדמת יש גם לחצן סנכרון חדש ומצב חדש בתנועות/צעדים לדקה למען שיפור התפקודיות. מדריך הקצב המקצועי כולל אטב לתרגול על היבשה.